Các thành phố nổi tiếng của Canada

Các thành phố nổi tiếng của Canada

Nếu bạn đang ấp ủ ước mơ đến Canada để du hoc, du lịch, định cư, làm việc thì bạn nên tìm hiểu qua thông tin những thành phố lớn nổi tiếng nhất của đất nước Canada. Những thành phố lớn thường là trung tâm của giáo dục, kinh tế. Vì vậy nếu bạn học tập tại các thành phố lớn thì sẽ có cơ hội tìm kiếm việc làm dễ dàng sau khi hoàn thành công việc học tập. Phần lớn du học sinh Canada sau khi hoàn thành chương trình học tập đều tìm kiếm công việc tại các thành phố lớn Canada để có cơ hội làm việc và nhập cư tại Canada. Danh sách những thành phố lớn nổi tiếng Canada thu hút được nhiều du khách và du học sinh đến sinh sống và tìm kiếm việc làm.

các thành phố của canada - vnsava.com
các thành phố của canada – vnsava.com

Danh sách thành phố của Canada mà bạn có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành chương chương trình du học

Thành phố LONDON, ONTARIO

 • Tỷ lệ việc làm: 60,0%
 • Tỷ lệ thất nghiệp: 6,2% (giảm 1,1% so với năm trước)
 • Tăng trưởng việc làm hàng năm: 3,8 %
 • Tăng trưởng dân số hàng năm: 1,0 %

Thành phố TORONTO, ONTARIO

 • Tỷ lệ việc làm: 62,7%
 • Tỷ lệ thất nghiệp: 7% (giảm 1% so với năm trước)
 • Tăng trưởng việc làm hàng năm: 4,7%
 • Tăng trưởng dân số hàng năm: 1,8%

Thành phố KINGSTON, ONTARIO

 • Tỷ lệ việc làm: 61%
 • Tỷ lệ thất nghiệp: 6,5% (giảm 0,2% so với năm trước)
 • Tăng trưởng việc làm hàng năm: 6,5%
 • Tăng trưởng dân số hàng năm: 0,8%

Thành phố REGINA, SASKATCHEWAN

 • Tỷ lệ việc làm: 69,9%
 • Tỷ lệ thất nghiệp: 4,5% (tăng 0,5% so với năm trước)
 • Tăng trưởng việc làm hàng năm: 1,2%
 • Tăng trưởng dân số hàng năm: 2%

Thành phố EDMONTON, ALBERTA

 • Tỷ lệ việc làm: 70,0%
 • Tỷ lệ thất nghiệp: 6,2% (tăng 1,4% so với năm trước)
 • Tăng trưởng việc làm hàng năm: 3,7%
 • Tăng trưởng dân số hàng năm: 2,3%

Thành phố MONCTON, NEW BRUNSWICK

 • Tỷ lệ việc làm: 64,0%
 • Tỷ lệ thất nghiệp: 6,3% (giảm 0,6% so với năm trước)
 • Tăng trưởng việc làm hàng năm: 6.4%
 • Tăng trưởng dân số hàng năm: 1,3%

Thành phố QUEBEC, BANG QUEBEC

 • Tỷ lệ việc làm: 66,4%
 • Tỷ lệ thất nghiệp: 4,9% (giảm 0,5% so với năm trước)
 • Tăng trưởng việc làm hàng năm: 4,8%
 • Tăng trưởng dân số hàng năm: 0,7%

Thành phố VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA

 • Tỷ lệ việc làm: 62,3%
 • Tỷ lệ thất nghiệp: 5,7 % (giảm 0,3% so với năm trước)
 • Tăng trưởng việc làm hàng năm: 4,3%
 • Tăng trưởng dân số hàng năm: 2,0%

Thành phố GUELPH, ONTARIO

 • Tỷ lệ việc làm: 73%
 • Tỷ lệ thất nghiệp: 4,25% (giảm 0,9% so với năm trước)
 • Tăng trưởng việc làm hàng năm: 9,2%
 • Tăng trưởng dân số hàng năm: 1,2%
các thành phố của nước canada
các thành phố của nước canada

Trên đây là thông tin các thành phố lớn của Canada mà bạn có thể tìm kiếm việc làm dễ dàng. Ở các thành phố lớn Canada tập trung nhiều công ty, trụ sở, trường học…vì vậy nhu cầu về lao động là rất lớn. Nếu bạn ấp ủ dự định du học Canada thì nên xem xét lựa chọn đến học tại những thành phố lớn của Canada