Điểm GPA là gì? Cách tính và quy đổi điểm GPA

Điểm GPA là gì? Cách tính và quy đổi điểm GPA như thế nào? Với những bạn có dự định xin học bổng du học các nước Canada, Mỹ, Úc... thì chắc chắn rất quen...