ELTiS là gì? Cấu trúc bài thi ELTiS

ELTiS là gì? Cấu trúc bài thi ELTiS Bài thi ELTiS là bài thi miễn phí để đánh giá năng lực để xin học bổng chương trình Giao lưu văn hoá tại Mỹ. Bài thi...

Xuất khẩu lao động là gì? Các hình thức xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động là gì? Các hình thức xuất khẩu lao động Trong bài viết này trung tâm tư vấn du học Vnsava xin giới thiệu đến bạn đọc thông tin về Xuất khẩu...

CELTA là gì? Chứng chỉ CELTA là gì?

CELTA là gì? Chứng chỉ CELTA là gì? TESOL và CELTA là 2 loại chứng chỉ thường được yêu cầu nhất đối với giáo viên tiếng Anh. Đặc biệt là trong yêu cầu tuyển dụng...

Thực tập sinh là gì? Yêu cầu cơ bản với vị trí thực tập...

Thực tập sinh là gì? Yêu cầu cơ bản với vị trí thực tập sinh Trong bài viết này trung tâm tư vấn du học Vnsava xin giới thiệu đến bạn đọc thông tin về...

Chứng chỉ Cambridge là gì? Học và thi như thế nào?

Chứng chỉ Cambridge là gì? Học và thi như thế nào? Chứng chỉ tiếng Anh như TOEIC, TOEFL hay IELTS không còn xa lạ với các bạn học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, khi nhắc...

ILEC là gì? Chứng chỉ ILEC là gì?

ILEC là gì? Chứng chỉ ILEC là gì? Trong bài viết này trung tâm tư vấn du học Vnsava xin giới thiệu đến bạn đọc thông tin về ILEC là gì? Chứng chỉ ILEC là...

PSAT là gì? Sự khác nhau giữa PSAT và SAT là gì?

PSAT là gì? Sự khác nhau giữa PSAT và SAT là gì? Trong bài viết này trung tâm tư vấn du học Vnsava xin giới thiệu đến bạn đọc thông tin về PSAT là gì?...

CEFR là gì? Chứng chỉ tiếng anh CEFR là gì?

CEFR là gì? Chứng chỉ tiếng anh CEFR là gì? Trong bài viết này trung tâm tư vấn du học Vnsava xin giới thiệu đến bạn đọc thông tin về CEFR là gì? Chứng chỉ...

Chứng chỉ DELTA là gì?

Chứng chỉ DELTA là gì? Chứng chỉ DELTA là một trong số những văn bằng chứng chỉ TEFL/TESOL nâng cao nổi tiếng và phổ biến. Đây là chứng chỉ giúp giáo viên tiếng Anh đã...

TKT là gì? Chứng chỉ TKT là gì?

TKT là gì? Chứng chỉ TKT là gì? Trong bài viết này trung tâm tư vấn du học Vnsava xin giới thiệu đến bạn đọc thông tin về TKT là gì? Chứng chỉ TKT là...